Research Committee
(Academic Year 2017/2018)

Academic Unit Member

FAH Prof. Antony KUNNAN
Prof. Jianguo SHI
FBA Prof. Rose Neng LAI
Prof. Lianjie SHU
FED Prof. Timothy Kheng Guan TEO
Prof. Jianxia DU
FLL Prof. Augusto Teixeira GARCIA
Prof. Dan WEI
FHS Prof. Wei GE
Prof. Kathy Qian LUO
FSS Prof. Timothy SIMPSON
Prof. Spencer De LI
FST Prof. Ken Kam Weng TAM
Prof. Carlos SILVESTRE
IAPME Prof. Zikang TANG
ICMS

Prof. Yitao WANG

GRS

Prof. Shijian MO