Former Rectors

中文版 | Português
HSUEH Shou Sheng
(1987 - 1991)
(1981 - 1986)
LIN Ta Kuang
(1986 - 1987)
LI Tanqing
(1991 - 1994)
Mário Nascimento FERREIRA
(1994 - 1997)
       
 
ZHOU Ligao
(1997 - 1999)
IU Vai Pan
(1999 - 2008)
Wei ZHAO
(2008 to present)