Coordinators and Directors

Institute for Advanced Legal Studies
 • Director of Institute for Advanced Legal Studies
  • Tu Guangjian
Centre of Law Studies
 • Director of Centre for Law Studies
  • Manuel Marcelino Escovar Trigo
Academic Council
 • Chair
  • Tong Io Cheng
 • Members
  • John Shijian Mo
  • Augusto Teixeira Garcia
  • Lok Wai Kin
  • Fan Jian Hong
  • Wei Dan
  • Manuel Marcelino Escovar Trigo
  • Paulo Jorge Tavares Canelas de Castro
  • Muruga Perumal Ramaswamy
  • Rostam J. Neuwirth
  • Tu Guangjian
  • Jiang Chaoyang
  • Iau Teng Pio
  • Shui Bing
  • Wang Chao
  • Li Zhe
  • Wang Morbey Wei
  • Sou Kin Fong
  • Paula Rute Pereira Garcez Nunes Correia
  • Fernando Miguel Dias Simões
  • Alexandr Svetlicinii
  • Sten Idris Verhoeven
  • Vera Lúcia Carapeto Raposo
  • Hsiao I-Hsuan
  • Zhai Xiaobo
  • Du Li
 • Two representatives of full-time lectures and senior instructors
  • Chu Lam Lam
  • Miguel Ângelo Loureiro Manero De Lemos
 • Two representatives of part-time teachers
  • Chan Chi Weng
  • João Manuel Nunes Lemos de Albuquerque
 • Representatives of FLL students
  • Leong Ioi Tong
  • Lio Pek Iam
  • Cai Yiying
 • The Registrar's representative
  • Eduarda Vu
Standing Committees of the Senate
 • Research Committee
  • Augusto Teixeira Garcia
  • Wei Dan
 • Academic Quality Assurance Committee
  • Muruga Perumal Ramaswamy
 • Library Committe
  • Rostam J. Neuwirth
 • Information and Education Technology Committee
  • Zhao Xiaobo
 • Graduate Studies Committee
  • Augusto Teixeira Garcia
  • Wei Dan
 • General Education Committee
  • Iau Teng Pio
 • Committee on Teaching and Learning Enhancement
  • Rostam J. Neuwirth
 • Scholarship Committee
  • Shui Bing
 • Staff-Student Consultative Committee
  • Iau Teng Pio
Program Coordinators
 • Bachelor of Law in Chinese Language Program
 • Bachelor of Law Program [Conducted in Chinese and Portuguese]
  • Iau Teng Pio

 • Bachelor of Law in Portuguese Language Program
  • Vera Lúcia Carapeto Raposo

 • Introduction to Macao Law Program
  • Jiang Yiwa

 • Master of Law in Legal Translation
 • Master of Law in Macau Law and Practice
  • Sou Kin Fong

 • Master / Postgraduate of Law in Chinese Language Program
  • Jiang Chao Yang

 • Master / Postgraduate of Law in Portuguese Language Program
  • Augusto Teixeira Garcia

 • Master / Postgraduate of Law in European Union Law (English), International and Comparative Law (English)
  • Paulo Canelas de Castro

 • Master / Postgraduate of Law in International Business Law (English)
  • Rostam J. Neuwirth

 • PhD Program
  • Shui Bing

 • Coordinator of Service Teaching Program
  • Muruga Perumal Ramaswamy

 • Coordinator for Academic Cooperation
  • Wang Chao